Faculty & Staff

Shuling Huang
Yupei Chang
Meihua Lee
Ti Wei
Chen-Chao Tao
J. Sonia Huang
Hong-Yu Chang
Yu-Hui Tai
Chih-Hui Lai
Rebecca Ping Yu
Wan-Yun You
Wei-Ping CHEN
Ying-Yu Chen
Dai-Yun Wu
Kwan Min Lee
Ijung LIN
Jowon Park (2019-2020)
Tsan-Kuo Chang (2017-2018)
Robert LaRose (2017)
Ran Wei (2016-2017)

We currently don't have adjunct faculties.

Chu-Hung Lin